Vitajte v obci "Lysá pod Makytou"

...najkrajší kút v šírom svete...

 


Home
Lysá pod Makytou
Obnova verejného osvetlenia PDF Tlačiť E-mail
Napísal Šešová Gabika   
Štvrtok, 10 December 2015 08:32

TENTO PROJEKT SA REALIZUJE S PODPOROU EURÓPSKEJ ÚNIE

Miesto realizácie projektu:   Obec Lysá pod Makytou

Názov projektu:                   Obnova verejného osvetlenia v obci Lysá pod Makytou

Opis projektu: Kompletná výmena svietidiel verejného osvetlenia za LED svietidlá so zahustením svetelných bodov

Dátum začatia:  07/2015

Dátum ukončenia: 12/2015

Operačný program: Konkurencieschopnosť a ekonomický rast,

spolufinancovaný z ERDF - Európsky fond regionálneho rozvoja

Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR, www.economy.gov.sk

Výška poskytnutého príspevku: 286 703,05 EUR

http://lysa.webyportal.sk/oznamy/obnova-verejneho-osvetlenia-v-nasej-obci.html

 
Obnova verejného osvetlenia PDF Tlačiť E-mail
Napísal obec   
Streda, 09 December 2015 15:31

TENTO PROJEKT SA REALIZUJE S PODPOROU EURÓPSKEJ ÚNIE

Miesto realizácie projektu:   Obec Lysá pod Makytou

Názov projektu:                   Obnova verejného osvetlenia v obci Lysá pod Makytou

Opis projektu: Kompletná výmena svietidiel verejného osvetlenia za LED svietidlá so zahustením svetelných bodov

Dátum začatia:  07/2015

Dátum ukončenia: 12/2015

Operačný program: Konkurencieschopnosť a ekonomický rast,

spolufinancovaný z ERDF - Európsky fond regionálneho rozvoja

Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR, www.economy.gov.sk

Výška poskytnutého príspevku: 286 703,05 EUR 

Posledná úprava Streda, 09 December 2015 16:24
 
Prihláška na Ondrejský jarmok PDF Tlačiť E-mail
Napísal Šešová Gabika   
Streda, 23 September 2015 08:31
Prihláška na Ondrejský jarmok 28. 11. 2015
Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na príležitostnom trhu v Lysej pod Makytou
Na trhovom mieste Námestie v Lysej pod Makytou, dňa 28. 11. 2015 -ONDREJSKÝ JARMOK
V súlade s ustanovením §3 ods. 1 Zák. č. 178/1998 Z.Z. žiadam o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste v Lysej pod Makytou.
Druh predávaného tovaru alebo poskytovaných služieb na príležitostnom trhu
ONDREJSKÝ JARMOK, dňa 28. 11. 2015 .......................................................................................
Typ predajného zariadenia (uviesť aj rozmer predajného zariadenia) .................................................
Predávajúci – podnikateľ:
................................................................................................................................................................
( meno, priezvisko fyzickej alebo obchodné meno právnickej osoby) a sídlo (právnická osoba) alebo bydlisko ( fyzická osoba):
IČO: ...................................................Telefón: ....................................................Dátum:......................................................
Podpis žiadateľa .....................................
Žiadateľ berie na vedomie spracovanie osobných údajov v zmysle zák. č. 123/2013 Z. z. O ochrane osobných údajov.
Vaše požiadavky:
(Zakrúžkuje všetky vaše požiadavky, podľa našich možností sa Vám budeme snažiť vyhovieť. V prípade, že Vám nebude možné vyhovieť, budeme Vás o tom informovať.)
» na námestí rezervovať miesto o veľkosti ........................................................... / max. 3bm/
» potrebujem požičať stôl, stoličku ............................................................ / počet kusov/
» potrebujem elektrickú prípojku ( 220/380 V), uveďte za akým účelom
................................................................................................................................................................
» ďalšie požiadavky ...............................................................................................................................
Vyplnenú a podpísanú žiadosť o vydanie povolenia zašlite prosím najneskôr do 16.11. 2015 na adresu: Obecný úrad, č. 1, 020 54 Lysá pod Makytou, emailom: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
K žiadosti prikladám:
1. Živnostenský list (FO), výpis z obchodného registra (PO) alebo iné oprávnenie na podnikanie podľa osobitných predpisov.
2. Fotokópiu strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice (,,ERP") predávajúceho, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňové pridelenie daňového kódu ERP, alebo čestné vyhlásenie s uvedením osobitného predpisu, že predajca nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať ERP.
3. Pri predaji jedál a nápojov na priamu konzumáciu na mieste – rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktorým súhlasí s uvedením zariadenia na ambulantný predaj.
Dôležité informácie a organizačné pokyny
Za prihlásenie na Ondrejský jarmok sa považuje vydané povolenie na predaj výrobkov na Ondrejskom jarmoku. Poplatok za predajné miesto vo výške 5€/3bm, je potrebné uhradiť vopred do pokladne na obecnom úrade prípadne na č. účtu: 2822511001/5600, variabilný symbol: Vaše IČO. V prípade, že poplatok za predajné miesto nebude uhradený nebude možné Vám vydať povolenie na predaj výrobkov! Poplatok za predajné miesto s použitím el. energie je 6€/3bm. Poplatok za zapožičanie stola 0,50€/1ks, poplatok za zapožičanie stoličky 0,20/1ks.
Na základe žiadosti o vydanie povolenia a uhradeného poplatku Vám bude vydané povolenie na predaj výrobkov a taktiež pridelené číslo na predaj na Ondrejskom jarmoku. V deň jarmoku je potrebné dostaviť sa na predajné miesto do 6:45 hod. V prípade, že sa nedostavíte do 6:45 hod Vaše miesto môže byť pridelené inému predajcovi. Poplatok za predajné miesto bude vrátený len v prípade, že sa predajca odhlásil 3 dni pred konaním jarmoku. V opačnom prípade sa poplatok nevracia. Plán rozmiestnenia stánkov na Ondrejskom jarmoku je výhradne na rozhodnutí organizátora.
Prihláška na Ondrejský jarmok 28. 11. 2015
Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na príležitostnom trhu v Lysej pod Makytou
Na trhovom mieste Námestie v Lysej pod Makytou, dňa 28. 11. 2015 -ONDREJSKÝ JARMOK
V súlade s ustanovením §3 ods. 1 Zák. č. 178/1998 Z.Z. žiadam o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste v Lysej pod Makytou.
Druh predávaného tovaru alebo poskytovaných služieb na príležitostnom trhu
ONDREJSKÝ JARMOK, dňa 28. 11. 2015 .......................................................................................
Typ predajného zariadenia (uviesť aj rozmer predajného zariadenia) .................................................
Predávajúci – podnikateľ:
................................................................................................................................................................
( meno, priezvisko fyzickej alebo obchodné meno právnickej osoby) a sídlo (právnická osoba) alebo bydlisko ( fyzická osoba):
IČO: ...................................................Telefón: ....................................................Dátum:......................................................
Podpis žiadateľa .....................................
Žiadateľ berie na vedomie spracovanie osobných údajov v zmysle zák. č. 123/2013 Z. z. O ochrane osobných údajov.
Vaše požiadavky:
(Zakrúžkuje všetky vaše požiadavky, podľa našich možností sa Vám budeme snažiť vyhovieť. V prípade, že Vám nebude možné vyhovieť, budeme Vás o tom informovať.)
» na námestí rezervovať miesto o veľkosti ........................................................... / max. 3bm/
» potrebujem požičať stôl, stoličku ............................................................ / počet kusov/
» potrebujem elektrickú prípojku ( 220/380 V), uveďte za akým účelom
................................................................................................................................................................
» ďalšie požiadavky ...............................................................................................................................
Vyplnenú a podpísanú žiadosť o vydanie povolenia zašlite prosím najneskôr do 16.11. 2015 na adresu: Obecný úrad, č. 1, 020 54 Lysá pod Makytou, emailom: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
K žiadosti prikladám:
1. Živnostenský list (FO), výpis z obchodného registra (PO) alebo iné oprávnenie na podnikanie podľa osobitných predpisov.
2. Fotokópiu strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice (,,ERP") predávajúceho, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňové pridelenie daňového kódu ERP, alebo čestné vyhlásenie s uvedením osobitného predpisu, že predajca nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať ERP.
3. Pri predaji jedál a nápojov na priamu konzumáciu na mieste – rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktorým súhlasí s uvedením zariadenia na ambulantný predaj.
Dôležité informácie a organizačné pokyny
Za prihlásenie na Ondrejský jarmok sa považuje vydané povolenie na predaj výrobkov na Ondrejskom jarmoku. Poplatok za predajné miesto vo výške 5€/3bm, je potrebné uhradiť vopred do pokladne na obecnom úrade prípadne na č. účtu: 2822511001/5600, variabilný symbol: Vaše IČO. V prípade, že poplatok za predajné miesto nebude uhradený nebude možné Vám vydať povolenie na predaj výrobkov! Poplatok za predajné miesto s použitím el. energie je 6€/3bm. Poplatok za zapožičanie stola 0,50€/1ks, poplatok za zapožičanie stoličky 0,20/1ks.
Na základe žiadosti o vydanie povolenia a uhradeného poplatku Vám bude vydané povolenie na predaj výrobkov a taktiež pridelené číslo na predaj na Ondrejskom jarmoku. V deň jarmoku je potrebné dostaviť sa na predajné miesto do 6:45 hod. V prípade, že sa nedostavíte do 6:45 hod Vaše miesto môže byť pridelené inému predajcovi. Poplatok za predajné miesto bude vrátený len v prípade, že sa predajca odhlásil 3 dni pred konaním jarmoku. V opačnom prípade sa poplatok nevracia. Plán rozmiestnenia stánkov na Ondrejskom jarmoku je výhradne na rozhodnutí organizátora.
Posledná úprava Streda, 23 September 2015 08:45
 
SMS info PDF Tlačiť E-mail
Napísal Šešová Gabika   
Piatok, 18 September 2015 07:13
Oznamujeme občanom, že v našej obci existuje služba SMS info, ktorú si každý občan
našej obce môže aktualizovať na internete.
Zadajte tento link:

Registrácia je úplne jednoduchá. Do vášho mobilu budú chodiť dôležité
a aktuálne oznamy o dianí v našej obci - kultúra a šport, samospráva, školstvo,
obecná prevádzka.

Táto služba je bezplatná.

Posledná úprava Piatok, 18 September 2015 07:29
 
Výluky na traťovom úseku Púchov- Lúky pod Makytou PDF Tlačiť E-mail
Napísal Šešová Gabika   
Štvrtok, 03 September 2015 09:02

VÝLUKY NA TRAŤOVOM ÚSEKU

Púchov – Lúky pod Makytou

Vážení cestujúci,

z dôvodu rozsiahlej výlukovej činnosti správcu železničnej dopravnej cesty (ŽSR) v ŽST Púchov, Bytča a na traťovom úseku Bytča – Žilina prichádza k obmedzeniam v jazde vlakov ZSSK. Z tohto dôvodu pripravila Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. od 29. augusta nasledovné opatrenia v železničnej osobnej doprave:

Náhradná autobusová doprava (NAD)

Opatrenia DŇa 29. augusta 2015

Na traťovom úseku Púchov – Lúky pod Makytou bude vlak

Os 3262 (Púchov 12:24 – Lúky p. M. 12:40) odrieknutý a nahradený NAD

Os 3280 (Púchov 14:35 – Lúky p. M. 14:52) odrieknutý a nahradený NAD

Os 3265 (Lúky p. M. 13:19 – Púchov 13:36) odrieknutý a nahradený NAD

Opatrenia v DŇoch 31. augusta a 3.,4. septembra 2015

Na traťovom úseku Púchov – Lúky pod Makytou bude vlak

Os 3262 (Púchov 12:24 – Lúky p. M. 12:40) odrieknutý a nahradený NAD

Os 3264 (Púchov 13:44 – Lúky p. M. 14:00) odrieknutý a nahradený NAD

Os 3266 (Púchov 14:49 – Lúky p. M. 15:06) odrieknutý a nahradený NAD

Os 3268 (Púchov 15:46 – Lúky pod Makytou 16:03) odrieknutý a nahradený NAD (nejde 31.8.)

Os 3265 (Lúky p. M. 13:19 – Púchov 13:36) odrieknutý a nahradený NAD

Os 3267 (Lúky p. M. 14:23 – Púchov 14:40) odrieknutý a nahradený NAD

dlhodobé opatrenia od 2. septembra 2015 (predpoklad trvania do konca októbra)

Na traťovom úseku Púchov – Lúky pod Makytou bude vlak

Os 3268 (Púchov 15:46 – Lúky pod Makytou 16:03) odrieknutý a nahradený NAD

Dôležité UPOZORNENIA PRE CESTUJÚCICH

  • vlaky nahradené NAD budú premávať podľa osobitných cestovných poriadkov ZSSK
  • z dôvodu obmedzenej kapacity vozidiel zabezpečujúcich NAD počas výluky nie je povolená v dotknutých úsekoch preprava imobilných cestujúcich, cestovných batožín a bicyklov v úschovni vo vlakoch nahradených autobusmi
  • vývesky s opatreniami budú v prípade zmien obmedzení aktualizované, cestujúcich preto prosíme o zvýšenú pozornosť a sledovanie vývesiek.

Náhradné zastávky NAD budú zriadené pre :

-     Žel. zastávka Púchov závody – zastávka SAD Púchov, Matador“,

-     Žel. zastávka Púchov zastávka – otoč pred železničným nadjazdom,

-     Žel. zastávka Dohňany – zastávka SAD „Dohňany, OcÚ“,

-     Žel. zastávka Zariečie – zastávka SAD „Zariečie, Stred

Autobus NAD bude v Lúkach pod Makytou a Púchove pristavený pred železničnými výpravnými budovami.

Oznámenie o mimoriadnej zmene nástupu a výstupu

Zastávky Púchov závody, Púchov zastávka, Dohňany, Zariečie

– dňa 30. augusta 2015 od 8:00 do 15:00 sa bude nastupovať do a vystupovať z vlakov idúcich v smere Lúky pod Makytou - Púchov na opačnej strane

Cestovné poriadky NAD

Pozn. : X – ide v pracovné dni

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. sa Vám ospravedlňuje za vzniknuté komplikácie, ktoré sú vyvolané obmedzeniami na strane správcu železničnej dopravnej cesty.

Ďakujeme za pochopenie.

 

 

Posledná úprava Utorok, 08 September 2015 07:08
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 17

PrihlásenieŠtatistika webu

Členovia : 699
Článkov : 779
Webové prepojenia : 39
Počet zobrazení obsahu : 874496

Kto je online

Máme online 8 hostí 

Návštevnosť

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes11
mod_vvisit_counterVčera108
mod_vvisit_counterTento týždeň318
mod_vvisit_counterMinulý týždeň811
mod_vvisit_counterTento mesiac1200
mod_vvisit_counterMinulý mesiac1554
mod_vvisit_counterVšetky dni569253

Tvoja IP: 3.233.224.8
,
Today: Dec 13, 2019

SMS Info

Hľadaj!

Náhodné fotografie

Error opening the path to CpmFetch/domains/lysapodmakytou.sk/public/www_root/galery/cpmfetch
name of configuration file:/domains/lysapodmakytou.sk/public/www_root/galery/cpmfetch/cpmfetch_config.php
Please recheck the path for cpmFetch and the name of the configuration file at the module Backend

Lysá pod Makytou