Vitajte v obci "Lysá pod Makytou"

...najkrajší kút v šírom svete...

 


Home
História obce - Farnosť a kostol PDF Tlačiť E-mail
Užívateľské hodnotenie: / 41
SlabéDobré 
Napísal Administrator   
Sobota, 14 Marec 2009 09:39
Obsah článku
História obce
Z najstarších dejín
Na prahu novoveku
Obec a jej každodenný život
Obyvateľstvo a domáca remeselná výroba
Farnosť a kostol
Celý článok
 
F A R N O S Ť  A  K O S T O L
   
  Farnosť v Lysej vznikla v roku 1787. Dovtedy bola obec filiálkou Lúk. Veriaci mali vtedy do kostola dve a pol hodiny cesty. V roku 1766 bolo v Lysej 9 sedliackych usadlostí, ktoré dávali na faru v Lúkach po 15 denárov, spolu 1 zlatku a 35 denárov. Okrem toho dávali jednotlivo korec pšenice, čiže spolu 6 a3/4 merice po 70 denárov, v celkovej hodnote 472 denárov. Pre faru pripravovali aj deväť vozov dreva po 15 denárov. Želiari dávali 10 denárov a podželiari 5 denárov. Celkový príjem fary v Lúkach od obyvateľov Lysej bol 8 zlatých a 175 denárov.
  V roku 1787 bola Lysá povýšená nitrianskym biskupom Františkom Xavierom Fuschom na samostatnú farnosť. Od roku 1787 sa v Lysej začala viesť samostatná matrika pre pokrstených, sobášených i zomrelých a celá obec začala žiť novým cirkevným životom. Prvým kňazom sa stal od 1. januára 1788 Štefan Hesterény. Po ňom nasledovali Juraj Jakuš /od roku 1796/, Tomáš Počarovský /1 mesiac/, Juraj Bortsányi / 1798/, Ján Hidvéghy / 1818/, Michal Cingel /1832/, Ján Anton Pirner /1832/, Jozef Zaymus /1846/, František Strakovič /1848/, Anton Balogh /1850/, Ján Peťovský /1851/, Ján Černyei /1858/, Štefan Ručka /1858/, Andrej Hrabovec /1872/, Ján Peťovský /1874/, Jozef Metzetis /1879/, Karol Zlathazy /1879 - 1899/, Štefan Stolárik /1913/ , Štefan Spusta /1918 - 1934/, Juraj Jakuš/1934 -1938/, Tomáš Komár/1938-1942/ Ján Kutiš /r.1942 – pôsobil 4 mesiace/, Filip Beňačka /od 1. júla 1944-1948/, PhDr. Albert Masár/1948-1986/, p. farár Oliš /1986 -1990/, Milan Jedinák /1990 – 2001/, Mgr. Pavol Mičúch /od r. 2001 /

Obyvateľstvo obce bolo vždy prevažne katolícke. Podľa stoličného súpisu z roku 1789 bolo v Lysej 314 katolíckych a 12 nekatolíckych rodín. Židia v tom období v obci ešte neboli. Až v roku 1851 sa 2121 obyvateľov Lysej hlásilo ku katolíkom, 3 k evanjelikom a 6 boli židia. O tri roky neskôr sa pomer zmenil : 2100 katolíkov a 6 židov. V roku 1913 žilo v Lysej 2330 katolíkov, 34 evanjelikov a 28 židov.  
  Obec sa rozhodla vybudovať vlastný kostol podľa projektov z roku 1800. Bol postavený v roku 1824. Celkové náklady tejto stavby činili 5 195 zlatých a 3 grajciare. Realizácia prevýšila pôvodne plánovaný rozpočet o 929 zlatých a 24 grajciarov. Pri stavbe sa spotrebovalo 138 700 tehál, 2465 meríc vápna, 3286 fúr piesku, 18 centov železa na zvieranie. Na stavbu a lešenie sa minulo 8 kubických siah trámov, 7 kubických siah žrdí, 36 kusov dreva na vypchávky a poťahy, 5 siah dlhého dubového dreva, 270 kusov dosiek, 63 300 kusov šindlov, 9200 kusov laťových klincov,95 000 šindľových klincov a 200 kusov nárožníkových klincov.  
  Pri znovuvýstavbe klenby kostola v roku 1819 došlo k nešťastiu, pri ktorom sa vážne zranili Ján Fajkráb z Broumova ,Jozef Fojt z Vlachovic na Morave, Ján Matocha, nádenník z Lysej a 7. mája 1819 pochovali Juraja Planku, výslužilca z Lysej.  
  Súčasne so stavbou kostola bola vybudovaná aj fara za 1796 zlatých a 52 grajciarov. Maštale a šopa, ako príslušenstvo fary, postavili za 618 zlatých a 15 grajciarov.  
  Klasicistický kostol svätého Štefana v Lysej bol opravovaný v roku 1959. V súčasnosti je to jednoloďová stavba s rovným uzáverom presbytéria a vstavanou vežou, zaklenutá troma poľami českej klenby, zbiehajúcej medziklenbovými pásmi do profilovaných nástenných pilierov. Objekt má hladkú fasádu, nad vchodom je datovanie. Hlavný oltár je z roku 1824 s novou ústrednou plastikou sv. Štefana kráľa. Bočné oltáre sú zasvätené Blahoslavenej Panne Márii a zmŕtvystaniu Krista. Zvon vo veži je od zvonolejára P. Bohuša z Banskej Štiavnice. Bol do Lysej prenesený v roku 1776 zo zoborského kláštora.
 


 

 Posledná úprava Piatok, 26 Jún 2009 21:27
 

SMS Info

Hľadaj!

Náhodné fotografie

Error opening the path to CpmFetch/domains/lysapodmakytou.sk/public/www_root/galery/cpmfetch
name of configuration file:/domains/lysapodmakytou.sk/public/www_root/galery/cpmfetch/cpmfetch_config.php
Please recheck the path for cpmFetch and the name of the configuration file at the module Backend

Lysá pod Makytou