Vitajte v obci "Lysá pod Makytou"

...najkrajší kút v šírom svete...

 


Home Uznesenia 2014 Uznesenie OZ 2.1.2015
Uznesenie OZ 2.1.2015 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Šešová Gabika   
Štvrtok, 08 Január 2015 09:31

Uznesenia

z ustanovujúceho zasadnutia  Obecného zastupiteľstva obce  v  Lysej pod Makytou,

zo dňa  2.1.2015.

Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo:

 

 1. Informáciu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce.
 2. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 odst. 2 prvá veta, odst.3 tretia veta, odst. 5 tretia veta a odst. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
 3. Poverenie poslanca, ktorý bude vykonávať funkciu zástupcu starostu obce.
 4. Návrh na zriadenie obecnej rady .
 5. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva a voľbu predsedov komisií.
 6. Návrh na určenie mesačného platu starostovi obce.

 

1.Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce.

Uznesenie č.1

Obecné zastupiteľstvo v Lysej pod Makytou

A. b e r i e   na   v e d o m i e

 1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
 2. vystúpenie novozvoleného starostu obce

 

B.  k o n š t a t u j e,  že

1. novozvolený starosta obce Lysá pod Makytou ING. Michal Ondrička zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva: Mgr. Jana  Barnincová, Milan Bartoník, Mgr.  Alexander Brežný, Marián Moštenan, Peter Okrajek, Ing. Martin Rusnák, Ing. Milan Šuša, Vladimír Veteška, Mgr. Gertrúda Zlochová  zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.

 

2. Schválenie programu rokovania, voľba návrhovej , mandátovej komisie a volebnej komisie.

Uznesenie č. 2

Obecné zastupiteľstvo v Lysej pod Makytou

A. schvaľuje

program rokovania ustanovujúceho zasadnutia

B. volí

a) členov návrhovej komisie: Ing. Milan Šuša, Mgr. Gertrúda Zlochová

b) členov mandátovej a volebnej komisie: Mgr. Jana Barnincová , Peter Okrajek

Hlasovanie:  počet prítomných poslancov:                 Neprítomní: 0

Za:   9                                proti: 0                               zdržal sa hlasovania: 0

 

3.Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 odst. 2 prvá veta, odst.3 tretia veta, odst. 5 tretia veta a odst. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

Uznesenie č. 3

Obecné zastupiteľstvo v Lysej pod Makytou

p o v e r u j e

poslanca Mariana Moštenana zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 odst.2 prvá veta, odst. 3 tretia veta, odst. 5 tretia veta a odst. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Hlasovanie:  počet prítomných poslancov: 9                Neprítomní: 0

Za: 9                                  proti: 0                               zdržal sa hlasovania: 0

 

4. Poverenie poslanca, ktorý bude vykonávať funkciu zástupcu starostu obce.

 

Uznesenie č. 4

Obecné zastupiteľstvo v Lysej pod Makytou

berie na vedomie

poverenie poslanca  Ing. Milana Šušu na výkon funkcie zástupcu starostu obce

 

5. Návrh na zriadenie obecnej rady .

Uznesenie č.5

Obecné zastupiteľstvo v Lysej pod Makytou

n e z r i a ď u j e obecnú radu.

Hlasovanie:  počet prítomných poslancov:   9              Neprítomní: 0

Za: 9                                  proti: 0                               zdržal sa hlasovania: 0

 

6. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva a voľbu predsedov komisií.

Uznesenie č. 6

Obecné zastupiteľstvo v Lysej pod Makytou

 

 1. A. z r i a ď u j e

komisie, a to komisiu:

 

 1. Finančná, investičná, správy obecného majetku, obchodu a služieb
 2. Stavebná a životného prostredia, dopravy a cestovného ruchu
 3. Komisia pre kultúru, školstvo a šport a sociálne veci
 4. Komisia na vybavovanie sťažností
 5. Komisiu na ochranu verejného záujmu verejných funkcionárov

Hlasovanie:  počet prítomných poslancov: 9                Neprítomní: 0

Za:  9                                 proti: 0                               zdržal sa hlasovania: 0

 

 1. A. v o l í
 2. a) predsedu komisie finančnej, investičnej , správy obecného majetku, obchodu a služieb -

Ing. Martin Rusnák

Hlasovanie:  počet prítomných poslancov:    9             Neprítomní: 0

Za: 8                                  proti: 0                               zdržal sa hlasovania: 1 – Ing.  Rusnák

 

 1. b) predsedu komisie stavebnej a životného prostredia, dopravy a cestovného ruchu – Peter Okrajek

Hlasovanie:  počet prítomných poslancov:  9               Neprítomní: 0

Za: 9                                  proti: 0                               zdržal sa hlasovania: 0

 1. c) predsedu komisie pre kultúru, školstvo a šport a sociálne veci  - Mgr. Gertrúda Zlochová

Hlasovanie:  počet prítomných poslancov:   9              Neprítomní: 0

Za: 8                                  proti: 0                               zdržal sa hlasovania: 1 – Mgr. Zlochová

 1. d) predsedu komisie na vybavovanie sťažností – Ing. Milan Šuša

Hlasovanie:  počet prítomných poslancov:   9              Neprítomní: 0

Za: 8                                  proti: 0                               zdržal sa hlasovania: l- Ing. Šuša

e) predsedu komisie na ochranu verejného záujmu verejných funkcionárov – Mgr. Alexander Brežný

Hlasovanie:  počet prítomných poslancov: 9                 Neprítomní: 0

Za: 8                                  proti: 0                               zdržal sa hlasovania: 1- Mgr. Brežný

 

 1. A. u k l a d á

predsedom komisií predložiť na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva návrhy na členov komisií obecného zastupiteľstva (poslanci, odborníci z radov obyvateľov obce a iných osôb)

Hlasovanie:  počet prítomných poslancov:  9               Neprítomní: 0

Za: 9                                  proti: 0                               zdržal sa hlasovania: 0

D. v o l í

členov komisie na ochranu verejného záujmu verejných funkcionárov – Ing. Milan Šuša, Marian Moštenan, Milan Bartoník, Mgr. Jana Barnincová

Hlasovanie:  počet prítomných poslancov: 9                Neprítomní: 0

Za: 9                                  proti: 0                               zdržal sa hlasovania: 0

7. Návrh na určenie mesačného platu starostovi obce.

Uznesenie č. 7

Obecné zastupiteľstvo v Lysej pod Makytou

u r č u j e

v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu vo výške 1,98 –násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu za predchádzajúci kalendárny rok, zvýšený o 5%.

Hlasovanie:  počet prítomných poslancov: 9                Neprítomní: 0

Za:  9                                 proti: 0                               zdržal sa hlasovania: 0

 

 

........................................

Ing. Michal Ondrička

....................................                                                                       Starosta obce

Ing. Emília Janíčková

Prednostka OcÚ

 

 

Návrhová komisia: Ing. Milan Šuša, Mgr. Gertrúda Zlochová

Overovatelia zápisnice:

Mgr. Alexander Brežný    ...................................................

 

Ing. Martin Rusnák         .....................................................

 

 

 

 

Posledná úprava Piatok, 09 Január 2015 23:57
 

PrihlásenieŠtatistika webu

Členovia : 685
Článkov : 779
Webové prepojenia : 39
Počet zobrazení obsahu : 852176

Kto je online

Máme online 51 hostí 

Návštevnosť

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes4
mod_vvisit_counterVčera192
mod_vvisit_counterTento týždeň4
mod_vvisit_counterMinulý týždeň1222
mod_vvisit_counterTento mesiac3678
mod_vvisit_counterMinulý mesiac3763
mod_vvisit_counterVšetky dni556109

Tvoja IP: 18.232.124.77
,
Today: Aug 25, 2019

SMS Info

Hľadaj!

Náhodné fotografie

Error opening the path to CpmFetch/domains/lysapodmakytou.sk/public/www_root/galery/cpmfetch
name of configuration file:/domains/lysapodmakytou.sk/public/www_root/galery/cpmfetch/cpmfetch_config.php
Please recheck the path for cpmFetch and the name of the configuration file at the module Backend

Lysá pod Makytou