Vitajte v obci "Lysá pod Makytou"

...najkrajší kút v šírom svete...

 


Home Uznesenia 2015 Uznesene zo dňa 3.7.2015
Uznesene zo dňa 3.7.2015 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Šešová Gabika   
Streda, 15 Júl 2015 09:41

U Z N E S E N I A

zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva  Lysá pod Makytou,  konaného dňa  3.7.2015

Uznesenie  č.    87 /2015

Obecné zastupiteľstvo

schvaľuje

a) návrhovú komisiu v zložení: Ing. Martin Rusnák, Peter Okrajek

b) overovateľov zápisnice:         Ing. Milan Šuša, Vladimír Veteška

c) program rokovania

Hlasovanie:

Za:

5

Milan Bartoník,  Peter Okrajek,  Ing. Milan Šuša, Ing. Martin Rusnák,  Vladimír Veteška

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

4

Mgr. Jana Barnincová, Mgr. Alexander Brežný, Marian Moštenan,

Mgr. Gertrúda Zlochová

 

 

...........................................

Ing. Michal Ondrička

starosta obce

Uznesenie  č. 88 /2015

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení zo dňa 5.06.2015

Hlasovanie:

Za:

5

Milan Bartoník,  Peter Okrajek,  Ing. Milan Šuša, Ing. Martin Rusnák,  Vladimír Veteška

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

4

Mgr. Jana Barnincová, Mgr. Alexander Brežný, Marian Moštenan,

Mgr. Gertrúda Zlochová

 

 

...........................................

Ing. Michal Ondrička

starosta obce

Uznesenie  č. 89/2015

Obecné zastupiteľstvo

schvaľuje

a) predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP a KaHR na realizáciu projektu

„ Obnova verejného osvetlenia v obci Lysá pod Makytou“, ktorý je realizovaný Obcou Lysá pod Makytou,

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutej pomoci,

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.

 

Hlasovanie:

Za:

5

Milan Bartoník,  Peter Okrajek,  Ing. Milan Šuša, Ing. Martin Rusnák,  Vladimír Veteška

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

4

Mgr. Jana Barnincová, Mgr. Alexander Brežný, Marian Moštenan,

Mgr. Gertrúda Zlochová

 

...........................................

Ing. Michal Ondrička

starosta obce

 

 

Uznesenie  č.  90/2015

Obecné zastupiteľstvo

schvaľuje :

platnosť Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lysá pod Makytou na roky 2005-2015, schváleného dňa 29.4.2006 uznesením Obecného zastupiteľstva Lysá pod Makytou č. 28/2006  – do 31.12.2015.

Hlasovanie:

Za:

5

Milan Bartoník,  Peter Okrajek,  Ing. Milan Šuša, Ing. Martin Rusnák,  Vladimír Veteška

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

4

Mgr. Jana Barnincová, Mgr. Alexander Brežný, Marian Moštenan,

Mgr. Gertrúda Zlochová

 

 

...........................................

Ing. Michal Ondrička

starosta obce

Uznesenie  č. 91 /2015

Obecné zastupiteľstvo

schvaľuje

použitie rezervného fondu vo výške 86783,13 € na účely financovania akcie : Rekonštrukcia miestnych komunikácií.

Hlasovanie:

Za:

5

Milan Bartoník,  Peter Okrajek,  Ing. Milan Šuša, Ing. Martin Rusnák,  Vladimír Veteška

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

4

Mgr. Jana Barnincová, Mgr. Alexander Brežný, Marian Moštenan,

Mgr. Gertrúda Zlochová

 

 

...........................................

Ing. Michal Ondrička

starosta obce

Uznesenie  č. 92/2015

Obecné zastupiteľstvo

schvaľuje

zmenu rozpočtu obce Lysá pod Makytou č. 4 k 3.7.2015.

Hlasovanie:

Za:

5

Milan Bartoník,  Peter Okrajek,  Ing. Milan Šuša, Ing. Martin Rusnák,  Vladimír Veteška

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

4

Mgr. Jana Barnincová, Mgr. Alexander Brežný, Marian Moštenan,

Mgr. Gertrúda Zlochová

 

...........................................

Ing. Michal Ondrička

starosta obce

 

Uznesenie č. 93/2015

Obecné zastupiteľstvo

ruší

uznesenie č. 78/2015 zo dňa  5.6.2015.

Hlasovanie:

Za:

4

Milan Bartoník,  Peter Okrajek,  Ing. Milan Šuša,  Vladimír Veteška

Proti:

1

Ing. Martin Rusnák

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

4

Mgr. Jana Barnincová, Mgr. Alexander Brežný, Marian Moštenan,

Mgr. Gertrúda Zlochová

 

...........................................

Ing. Michal Ondrička

starosta obce

Uznesenie č. 94/2015

Obecné zastupiteľstvo

a) prerokovalo list spoločnosti Junior Game s.r.o. , Bratislava  č. 247/0915-733-269 zo dňa 19.6.2015,

b) berie na vedomie opakovanú žiadosť spoločnosti Junior Game s.r.o., Bratislava na prevádzkovanie stávkových hier.

Hlasovanie:

Za:

5

Milan Bartoník,  Peter Okrajek,  Ing. Milan Šuša, Ing. Martin Rusnák,  Vladimír Veteška

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

4

Mgr. Jana Barnincová, Mgr. Alexander Brežný, Marian Moštenan,

Mgr. Gertrúda Zlochová

 

...........................................

Ing. Michal Ondrička

starosta obce

Uznesenie  č. 95/2015

Obecné zastupiteľstvo

berie na vedomie

Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zák. č. 307/2014 Z.z., schválené starostom obce dňa 30.6.2015.

Hlasovanie:

Za:

5

Milan Bartoník,  Peter Okrajek,  Ing. Milan Šuša, Ing. Martin Rusnák,  Vladimír Veteška

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

4

Mgr. Jana Barnincová, Mgr. Alexander Brežný, Marian Moštenan,

Mgr. Gertrúda Zlochová

 

...........................................

Ing. Michal Ondrička

starosta obce

Uznesenie  č. 96/2015

Obecné zastupiteľstvo

berie na vedomie

a) informáciu o nástupe Miroslava Šupolíka do Centra sociálnych služieb Chmelinec v Púchove,

b) riešenie umiestnenia Alojza Macku do sociálneho zariadenia,

c) rozpočtové opatrenie č.3/2015,

d) čerpanie rozpočtu za 1.-5. mesiac/2015.

Hlasovanie:

Za:

5

Milan Bartoník,  Peter Okrajek,  Ing. Milan Šuša, Ing. Martin Rusnák,  Vladimír Veteška

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

4

Mgr. Jana Barnincová, Mgr. Alexander Brežný, Marian Moštenan,

Mgr. Gertrúda Zlochová

 

...........................................

Ing. Michal Ondrička

starosta obce

 

Návrhová komisia:  Ing. Martin Rusnák, Peter Okrajek

Overovatelia zápisnice: Ing. Milan Šuša, Vladimír Veteška

 

 

 

PrihlásenieŠtatistika webu

Členovia : 675
Článkov : 779
Webové prepojenia : 39
Počet zobrazení obsahu : 845302

Kto je online

Máme online 24 hostí 

Návštevnosť

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes95
mod_vvisit_counterVčera87
mod_vvisit_counterTento týždeň730
mod_vvisit_counterMinulý týždeň777
mod_vvisit_counterTento mesiac2235
mod_vvisit_counterMinulý mesiac3702
mod_vvisit_counterVšetky dni550903

Tvoja IP: 34.229.113.106
,
Today: Júl 20, 2019

SMS Info

Hľadaj!

Náhodné fotografie

Error opening the path to CpmFetch/domains/lysapodmakytou.sk/public/www_root/galery/cpmfetch
name of configuration file:/domains/lysapodmakytou.sk/public/www_root/galery/cpmfetch/cpmfetch_config.php
Please recheck the path for cpmFetch and the name of the configuration file at the module Backend

Lysá pod Makytou