Obecná knižnica. Tlačiť
Napísal obec   
Utorok, 18 August 2009 10:14

Oznamujeme občanom, že knižnica bude otvorená vždy v stredu

od 15,00 do 17,00 hodiny.

Obecná knižnica sa nachádza v Kultúrnom dome, na 1. poschodí.

Do priestorov knižnice majú prístup iba tí občania, ktorí zaplatia

členský príspevok.

Členský príspevok sa stanovuje vo výške  - 2 € na rok dospelí,

- 1,50 € na rok deti do 15 rokov.

Členovia knižnice majú počas otváracích hodín knižnice prístup

na internet. Počítač s internetom odovzdá správca knižnice

a zapíše čas odovzdania a prevzatia.

1 hodina prístupu na internet stojí 1,20 €, ale prístup na internet

si môže člen skrátiť, alebo predĺžiť a potom sa cena vyrátava.

Knižnica je otvorená:

streda :          15:00 - 17:00

V prípade zatvorenia knižnice je vyhlásené obecným rozhlasom

deň, kedy bude knižnica zatvorená a tiež aj je vyvesený oznam

na vstupných dverách kulturného domu.

Posledná úprava Streda, 18 Júl 2012 10:47