Obecný úrad Tlačiť
Napísal Administrator   
Utorok, 14 Apríl 2009 20:47

Adresa:

Obecný úrad

Centrum 1

020 54 Lysá pod Makytou

Slovenská republika

Telefón: 042/4680 071

Mobil: 0903219764

Fax: 042/4710690

Email: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Web: www.lysapodmakytou.sk

Prednosta : Ing. Emília Janíčková

 

obecny_urad

 

Úradné hodiny


Pondelok: 7,30 – 12,00                  12,30 -15,30

Utorok: 7,30 – 12,00                  12,30 – 15,30

Streda: 7,30 – 12,00                  12,30 – 17,00

Štvrtok -        nestránkový  deň

Piatok: 7,30 – 13,30

 

 

Poslanie a úlohy obecného úradu


(1) Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad je
zložený zo zamestnancov obce. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu.

(2) Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s
plnením úloh samosprávy obce, najmä:

a) zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov obce a orgánov obecného
zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,

b) pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva
a komisií obecného zastupiteľstva,

c) vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom
a daňovom konaní, vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva
a rozhodnutia starostu,

d) koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov vytvorených a zriadených obcou,

e) organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na obec.

(3) Prácu obecného úradu vedie a organizuje prednosta obecného úradu a starosta obce.

(4) Vnútornú organizáciu obecného úradu, najmä jeho organizačné členenie,
pôsobnosť jednotlivých útvarov, zásady riadenia, zásady organizačnej štruktúry
úradu a tiež ich vzájomné vzťahy obsahuje Organizačný poriadok Obecného úradu
v Lysej pod Makytou , ktorý schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Lysej pod Makytou .





Posledná úprava Utorok, 15 Júl 2014 10:42