Cintorín - oznam Tlačiť
Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 
Napísal Šešová Gabika   
Piatok, 17 Jún 2011 07:06

Informácia k zmluve o nájme hrobového miesta

 

V zmysle zákona č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve a VZN obce Lysá pod Makytou č. 1/2007 Vám oznamujeme, že na každé hrobové miesto na cintoríne musí byť uzatvorená nájomná zmluva. Poplatok za prenájom hrobového miesta sa platí na obdobie 10 rokov.

K uzatvoreniu nájomnej zmluvy potrebujeme, aby ste nám nahlásili nasledovné údaje:

Meno a priezvisko nájomcu, adresa, dátum narodenia.

Údaje o prenajatom hrobovom mieste:

Meno a priezvisko (aj rodné) nebohého/ nebohej, dátum narodenia, dátum úmrtia.

Požadované údaje nahláste čo najskôr na Obecnom úrade Lysá pod Makytou – kancelária na prízemí. prípadne telefonicky

na 468 00 71 klapka 105.

 

 

Posledná úprava Piatok, 12 August 2011 08:10